POWRÓT
     2017-04-13 00:00:00

Akt oskarżenia o zaniżenie zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego na kwotę około 29 mil. zł.


Postępowanie przeciwko Kamilowi P. prowadzone było wraz z Delegaturą ABW w Katowicach i dotyczyło niezłożenia deklaracji podatkowych i uchylania się tym samym przez osobę zajmującą się sprawami gospodarczymi jednej z raciborskich spółek od opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w postaci tekstyliów importowanych z państw trzecich – Turcji, Wietnamu oraz Chin i oclonych na terytorium Słowacji z zastosowaniem procedury celnej 4200, a następnie niezwłocznie dostarczonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Działanie to spowodowało uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej wartości – w kwocie nie mniejszej niż 29 milionów złotych.
W ramach prowadzonej przez siebie działalności, Kamil P. nawiązał kontakty gospodarcze mające na celu zakup artykułów tekstylnych poza granicami kraju – w Chinach, Turcji, Wietnamie. Zamówiony towar w postaci artykułów tekstylnych był systematycznie dostarczany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Formalności związane z odprawami celnymi dokonywane były na terenie Słowacji.
Odprawiony towar przewożony był następnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie był natychmiast odsprzedawany, w tym poza oficjalnym obiegiem fakturowym. Spółka nie posiadała magazynów, czy składów umożliwiających przechowywanie sprowadzanych towarów.
Płatności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej realizowane były wyłącznie gotówką po odbiorze towaru. Uzyskane pieniądze nie były wpłacane na rachunek bankowy spółki. Podobnie jedynie gotówką opłacane były wykonywane na rzecz spółki usługi transportowe
Procedura celna, z jakiej korzystała spółka polegała na ocleniu towaru w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej i po zadeklarowaniu miejsca docelowego towaru poza krajem jego oclenia, dokonanie płatności podatku VAT w zadeklarowanym miejscu. Z tego właśnie obowiązku spółka – reprezentowana przez Kamila P. – się nie wywiązała. Podejrzany nie wykazał w składanych deklaracjach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i w ten sposób zaniżył wartość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku VAT. Szkoda szacowana jest na kwotę nie mniejsza niż 29 milionów zł.

Nadto podejrzanemu zarzucono wystawianie fikcyjnych faktur VAT na rzecz różnych podmiotów gospodarczych, brak dokumentacji księgowej, tj. czynów penalizowanych w art. 54 § 2 kks i art. 60 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks przy zastosowaniu art. 6 § 2 kks i 9 § 3 kks, jak również z art. 62 § 2 kks i art. 18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks i art. 56 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks i 6 § 2 kks oraz w art. 271 § 3 kk w zw. z § 1 kk przy zast. art. 12 kk.

Kamil P. nie przyznał się popełnienia zarzucanych mu przestępstw, odmawiając złożenia wyjaśnień w sprawie.

Źródło: gliwice.po.gov.plODWIEDŹ PROFILE: Racibórz


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION