POWRÓT
     2016-11-08 00:00:00

Miejski Zarząd Budynków bezpłatnie udostępnia czujniki węgla.


CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla jest bezbarwnym i bewonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.
Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego-nie rzadziej niż raz na pół roku, przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.

CZUJNIK TLENKU WĘGLA
NIEODPŁATNIE

Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu informuje o możliwości nieodpłatnego wypożyczenia czujników tlenku węgla.
Najemca lokalu gminnego może wypożyczyć czujnik w Miejskim Zarządzie Budynków, w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21, w godzinach pracy MZB.
Mieszkaniec Raciborza, który nie jest najemcą lokalu gminnego może wypożyczyć czujnik w Straży Miejskiej, przy ul. Stefana Batorego 6, w godzinach pracy Straży, za zwrotną kaucją równą wartości czujnika.

(-) Miejski Zarząd Budynków

CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?
• Zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
• stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
• nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
• z pomocą fachowców dokonuj okresowych przewodów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
• nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane,
• zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina- to bardzo skuteczne urządzenia, które uratowały już niejedno życie./raciborz.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Racibórz


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION