POWRÓT
     2018-01-07 00:00:00

Racibórz. Informacja dla użytkowników wieczystych.


W związku ze zmianą przepisów dot. udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (art.74 ust.1, 1a i 1b) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2016 r. poz. 2147 ze zm)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu informuje, że:

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art.20 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r, poz.1383 i 1386 z późn.zm.), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona. Brak wniosku w wymaganym terminie powoduje utratę uprawnienia. Nie istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia wniosku.

W przypadku gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata
Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Racibórz ( II piętro , pokój nr 218, telefony 32 755 0669; 32 755 0740 ).

/fot.arch.redakcji/
/raciborz.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Racibórz


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION