POWRÓT
     2017-12-23 00:00:00

Racibórz ma budżet na 2018r!


Na ostatniej sesji Rady Miasta był procedowany budżet. Czym jest budżet? Jest to jeden z dwóch najważniejszych instrumentów polityki finansowej miasta. Drugim jest Wieloletnia Prognoza finansowa. Budżet jest planem dochodów i wydatków gminy uchwalanym w formie uchwały budżetowej. Dokument ten stanowi podstawę gospodarki finansowej miasta. Budżet zawiera nie tylko dochody i wydatki miasta, ale także zakładów budżetowych i jednostek budżetowych.

Budżet Miasta Racibórz na rok 2018 po stronie dochodów wynosi 198.310.244zł, natomiast wydatki naszego miasta to 215.259.245zł.

Mieszkańców zawsze interesuje jak będą wydawane pieniądze.

Najważniejszą pozycję w budżecie stanowi edukacja. Wydatki Raciborza w dziale 801, czyli przeznaczonym na oświatę i wychowanie wynoszą 57 826 173,00 zł.

Równie pokaźne sumy przeznaczane są na funkcjonowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wszyscy wiemy jak poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia jest chociażby zjawisko niskiej emisji. Na zadania w tej materii miasto zamierza przeznaczyć aż 30 416 984,00 zł.

Miasto chce przeznaczyć także bardzo duże środki na opiekę społeczną. W budżecie zarezerwowane na zadania związane z tą sferą to 16 572 085,00 zł. Nie są to jednak jedyne pieniądze przeznaczone na sferę socjalną, bo w dziale 853, czyli w" pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej" znalazła się kwota 1477270 zł, a w dziale 855 o nazwie "rodzina" (z tego działu wydawane są pieniądze na program 500+) widnieje kwota 37733615zł.

Bardzo duże pieniądze zostały w projekcie budżet przeznaczone również na gospodarkę mieszkaniową. Miasto w dużym stopniu inwestuje w powiększanie swojego zasobu lokalowego (zwłaszcza mieszkania pod wynajem), ponieważ jest to jeden z wielu elementów polityki mającej na celu przeciwdziałanie zjawisku depopulacji. W 2018 roku po stronie wydatków na gospodarkę mieszkaniową przeznaczone zostanie aż 12 739 542,00zł.

Dla rozwoju każdego miasta niezwykle istotną sprawą jest komunikacja. To jak można dojechać do pracy, na zakupy wiele znaczy dla komfortu naszego mieszkańca. Na remonty dróg (także we wkład miasta w remont dróg powiatowych na terenie Raciborza) w przyszłym roku wydamy 11716449 zł.

Ważną pozycją w budżecie miasta jest również kultura i dziedzictwo narodowe oraz sport. Na utrzymanie naszego muzeum, RCK, organizację różnych imprez kulturalnych przeznaczone zostało 7 95663 zł. Działania związane natomiast z rozwojem kultury fizycznej w Raciborzu zostały zaplanowane na poziomie 5 851 576zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa ne miała do budżetu Miasta Racibórz żadnych uwag!/raciborz.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Racibórz


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION