POWRÓT
     2015-10-26 00:00:00

Ulica Nowa z dofinansowaniem.


Miasto Racibórz otrzymało dofinansowanie do projektu pt. „Przebudowa ulicy Nowej w Raciborzu”. Raciborski projekt znalazł się wśród 7 wspartych gmin ze środków EFRR.

Całkowity koszt projektu wynosi 849 374,22 PLN a dofinansowanie 646 262,65 PLN. Projekty do dofinansowania wybrał Zarząd Województwa Śląskiego.

Przebudowa ul. Nowej wraz ze schodami zewnętrznymi i chodnikiem przed budynkiem nr 1A-5 w Raciborzu polegała m.in.

1). frezowaniu nawierzchni oraz rozebranie podbudowy na głębokość ok. 43 cm i ułożeniu kostki kamiennej nieregularnej na nowej podbudowie z kruszywa łamanego (na odcinku jezdni od ok. 0+000 do rejonu skrzyżowania z ul. Solną),

2). na pozostałym odcinku jezdni: frezowaniu istniejących warstw bitumicznych oraz ułożeniu nowych warstw ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego,

3). konstrukcję chodnika (warstwa ścieralna z płyt granitowych promieniowanych 60x40x6 w obramowaniu z kostki kamiennej granitowej wys. 4-6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 4 cm podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego – 15 cm),

4). regulację wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej w tym w ramach zadania wymianę studzienek ulicznych,

5). rozebraniu istniejących schodów, murowanych sektorów na roślinność, pochylni i nawierzchni placu przed budynkiem 1a-5,

6). wykonaniu schodów żelbetowych posadowionych na żelbetowych ławach fundamentowych, wykończonych okładziną z płyt granitowych,

7). wykonaniu pochylni z betonu zbrojonego wykonywanego monolitycznie z obustronnymi poręczami ze stali nierdzewnej./raciborz.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Racibórz


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION